කවදාවත් අයින් වෙන්නවත් හිතෙන් නැති ලෝකේ තියෙන ආතල්ම ජොබ් 10 මෙන්න

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ ලෝකෙ ගත්තොත් අම්මලා තාත්තලා

Continue reading »

ව්‍යාජ දුරකථන සහ දුරකථන උපාංග හඳුනාගන්නෙ මෙහෙමයි

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ දුරකථන කියන්නෙ අද වෙනකොට

Continue reading »

මහත් වෙලා හිටපු අය කෙට්ටු වුණ හැටි – උත්සහය තියෙනවා නම් බැරි දෙයක් නෑ

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න

Continue reading »

හැම ගැහණියක්ම පිරිමින්ට අනිවාර්යෙන් කියන බොරු 5 මෙන්න

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ බොරුව…කවුද බොරු නොකියන්නෙ කියලා

Continue reading »

ලෝකයේ මෙතෙක් නිර්මාණය කර ඇති මිල අධිකම ආහාර වර්ග 10

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ අපි අද කියන්න යන්නේ

Continue reading »

කඩදාසි සහ මාකර් එක බාවිතා කරගෙන නිර්මානාත්මකව නිර්මානය කරපු මේ නිර්මාන ටික ඔබ බැලුවොතින් පුදුම වේවි….

කොහොමද යාලුවනේ…අදත් ලස්සන දේවල් ටිකක් ගෙනාව ඔයාලට බලන්න ..විනාඩියක් අරන් බලන්නකෝ .ඇත්තටම පුදුමාකාරයි නේද?…එක එක අය විවිද වර්ගයේ නිර්මාන කරනවා.

Continue reading »