මෙයාලාට දාන්න නම් ටිකක් කියන් යන්නකෝ.. ! ( photos )

Posted by

දෙමුහුන් සත්තු දැකලා තියෙනවාද ? හැමෝම දෙන උත්තරේ තමයි නෑ කියන එක. ඔව් ඇත්තටම එහෙම දෙමුහුන් සත්තු කියලා ජාතියක් මේ ලෝකයේ ඉන්න බැහැ. එහෙත් ඒ වගේ දෙමුහුන් සත්තු වගේ පේන විදිහට අපිට හදන්න පුලුවන් photoshop වගේ editing softwere එකක් පාවිච්චි කරලා නම්. ඒ විදිහට හදපු අපූරු දෙමුහුන් සත්තු 20 කගේ ෆොටෝ තමා මේ තියෙන්නේ. ටිකක් හිණා ගියාට බලන්නකෝ කොයි තරම් අපූරුද කියලා..

එයාලාට නමක් දාන එක ඔයාලාගෙ වැඩක් හොදේ..

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *