අධික තරබාරු සත්තුන්ව දැකලා තියෙනවාද ? ( photos )

Posted by

තරබාරු කම එහෙමත් නැතිනම් මහත කියන්නේ අපි හැමෝටම පොදු දෙයක්. කවුරු හරි කෙනෙක් තරබාරු උනාම එයා , එයාගේ ජාතියේ අනිත් අයගෙන් වෙනස් වෙලායි පේන්නේ. ගොඩාක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ තරබාරු කම කියන්නේ මිනිස්සුංට විතරක් තියෙන දෙයක් කියලායි. ඒත් ඒක එහෙම නෑ. තරබාරුකම කියන්නේ මිනිස්සු වගේම සත්තුංටත් පොදු දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා කවදා හරි දැකලා තියෙනවාද තරබාරු සත්තුංව ? කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන මේ ෆොටෝ ටික බලන්නකෝ එහෙනම්..

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 18

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *