මිනිසාගේ ලගම මිතුරා වන බල්ලන් කරන හිනා කාලා මැරෙන්න පුළුවන් තරමේ වැඩ

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ Photo 1 Photo 2

Shares 0
Continue reading »

යට ඇදුම් නැතිව හිටියාම අපිට ඉබේම ලැබෙන වාසි දන්නවාද?

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ මිනිසා ඇදුම් ඇදීමට පටන්

Shares 0
Continue reading »

එදා මෙදා තුර නිමවුන ලෝකයේ භයානකම හොල්මන් ෆිල්ම් 10 මෙන්න

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ හොල්මන් ෆිල්ම් බලන අය

Shares 0
Continue reading »

මිනුසුන් කූඩුවේ සිටින සතුන් නිදැල්ලේ ඉන්න ලොව ඇති එකම සත්වෝද්‍යානය photo

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ ලතින් ඇමරිකා වල චිලි

Shares 0
Continue reading »

ඕනෑම දැඩි මිනිසෙකුගේ ඇහැට කදුලක් නැගීමට හැකි තරමේ ජායාරූප කිහිපයක්

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ 19. සොල්දාදුවකු නිවාඩුවට නිවසට

Shares 0
Continue reading »

සැලුන් ගිහින් ලස්සන වෙන්න හදපු අයට වෙච්ච නරකම දේවල්

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ ලස්සන කියන්නෙ අපි කැමතිම

Shares 0
Continue reading »

හදිසි වෙලාවල් වලදී ඔබේ ජීවිතය බේරගන්න ක්‍රම 12ක් මෙන්න

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ ජීවිතයේ කොයි මොහොතක අපිට

Shares 0
Continue reading »

හොරු අල්ලනවා කියා යවන කනප්පුවේ ඇත්ත නැත්ත මෙන්න

Hi යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොසිප් කොල්ලා අපි ඔයලට බලන්න ලස්සන පොස්ට් එකක් ගෙනාව විනාඩියක් අරං කියවන්නකෝ කනප්පුවක් යවලා හොරු අල්ලන

Shares 0
Continue reading »